Nieuws & acties

Dinsdag 14/11/2017

 

Inspraak tijdens openbare commissievergadering Ruimte

 

De inspraak van Astrid begint na 28 minuten.

 

https://channel.royalcast.com/tiel/#!/tiel/20171114_2

Maandag 20/11/2017

tussen 19:30 - 21:30u

 

Hulp bij opstellen bezwaarschrift zonnepanelenparken

 

Wil je graag hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen de mogelijke komst van zonnepanelenparken in Kapel-Avezaath? Kom dan naar de inloopavond in de school aan de Hoge Hof op maandagavond 20 november tussen 19.30 en 21.30 uur.

Een aantal mensen zit dan klaar met laptop en printer om ter plekke een bezwaarschrift voor je op te stellen en uit te printen. Bereid wel alvast je persoonlijke motivatie voor, zodat het direct uitgewerkt kan worden. Dit voorkomt bovendien wachttijd.

Indien gewenst wordt je bezwaarschrift de volgende dag, dinsdag 21 november, persoonlijk afgeleverd op het gemeentehuis. De bezwaarschriften moeten uiterlijk woensdag 22 november bij het college van B&W binnen zijn.

 

 

NOVEMBER 2017

 

Reactie gemeente op  bezwaarschriften

 

Er zijn maar liefst 110 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente. De meeste mensen hebben van de gemeente een ontvangstbevestiging ontvangen.

Bij diverse reacties van de gemeente is aangegeven dat ze geen belanghebbende zijn en dit moeten aantonen.

 

Redenen om aan te geven dat je direct belanghebbende bent:

* Wanneer je uitzicht hebt op de zonneparken

*  Wanneer je binnen een straal van 1 å 1,5 kilometer woont

* Wanneer je onderdeel uitmaakt van een kleine leefgemeenschap en de impact dus heel groot is van twee van zulke plannen

* Wanneer je met je hond of op weg naar je werk in de directe omgeving van je huis langs de zonneparken komt

* Precedentwerking, de gemeente heeft aangegeven dat wanneer deze twee parken doorgaan, ze geen 'nee' meer kunnen zeggen tegen andere initiatiefnemers. Het toestaan van deze twee parken heeft dus veel grotere gevolgen dan alleen deze parken.

woensdag 22/11/2017

 

Bezwaarschriften moeten binnen zijn bij college B&W

 

Zorg dat het bezwaarschrift op tijd verstuurd is of geef deze aan één van de vrijwilligers die deze bezwaarschriften gaan afleveren op het gemeentehuis. Heb je hier vragen over, neem dan contact op.

Publicatie gemeente tiel

 

Bekendmaking verlening omgevingsvergunning realisatie zonnepark Kromme steeg

 

https://www.tiel.nl/bestuur/bekendmakingen_41069/item/realisatie-zonnepark-kromme-steeg-0-kapel-avezaath_10021.html

 

Publicatie gemeente tiel

 

Bekendmaking verlening omgevingsvergunning realisatie zonnepark De Eng

 

https://www.tiel.nl/bestuur/bekendmakingen_41069/item/realisatie-zonnepark-de-eng-16-kapel-avezaath_10018.html

 

 

 

MAANDAG 12/02/2018

 

Update: Goed nieuws!

 

Na een periode van hard werken, handtekeningenlijsten, inspraak, bezwaarschriften en veel overleg werd op 11 januari j.l. bekend dat de voorlopige vergunningen zijn ingetrokken en dat er geen subsidie is verstrekt.

 

Heel veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet de afgelopen maanden, de betrokkenheid was groot. We blijven natuurlijk alert maar zijn vanaf nu vooral actief betrokken bij het proces om van Tiel een duurzame gemeente te maken. Concreet betekent dit, dat er een commissie gaat onderzoeken welke mogelijkheden en middelen er zijn en op welke locatie deze binnen de gemeente Tiel eventueel toegepast kunnen worden.

 

WOENSDAG 06/12/2017

 

Inspraak tijdens gecombineerde commissievergadering Samenleving en Ruimte

 

De inspraak van Astrid en mevrouw Haubrich van VBL begint vanaf 1.17.40

 

https://channel.royalcast.com/tiel/#!/tiel/20171206_1

Contact actiecomité ZonnepaNEE

info@zonnepanee.nl